HOTEL U LIPY*** Zdarma ubytovani pri odberu stravy

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

HOTEL U LIPY*** Zdarma ubytovani pri odberu stravy

Hotel U Lípy

Vážení potenciální hoteloví hosté a obchodní partneři,

s ohledem na účinnost zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, si Vás dovolujeme požádat o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Obsahem těchto sdělení je zejména upozornění na novinky a mimořádné akce v rozsahu činností našeho hotelu uvedených na následujících www stránkách:
 
Automaticky získáte 30% slevu na ubytování, udělíte-li souhlas se zasíláním obchodního sdělení v uvedeném rozsahu registrací na našich stránkách: Registrace-30%
Rádi Vás uvítáme a přejeme pěkný den
 
HOTEL U LÍPY
Nám. Čsl. Armády 7
394 70   Kamenice nad Lipou
Česká republika
tel:  +420 565 433 200
fax: +420 565 433 201
 
Žádost na "[hidden email]"

_______________________________________________
VimOutliner mailing list
[hidden email]
http://www.lists.vimoutliner.org/mailman/listinfo